Strojírna STELON Břidličná s.r.o.

Budoucnost

Zákazníci
Naším základním cílem bude maximálně uspokojovat potřeby a požadavky zákazníků.
Budeme neustále rozšiřovat portfolio našich zákazníků.


Spolupráce
Budeme spolupracovat s jinými výrobci za předpokladu oboustranné výhodnosti.
Jsme otevřeni ke všem formám spolupráce.
Vybudujeme dlouhodobé a stabilní vztahy s obchodními partnery a dodavateli.


Jakost
Budeme dlouhodobě nabízet zákazníkům srovnatelnou úroveň služeb ve vyšší kvalitě, než naši hlavní konkurenti.
Náš systém jakosti posuneme na úroveň obvyklou v automobilovém průmyslu.


Trhy
Zvýšíme obchodní agresivitu na všech teritoriích, především do východních zemí. Strategickými trhy pro nás jsou země Evropské unie.
Na ostatních trzích musíme zajistit dosažení kvality, ceny a termínů srovnatelných s konkurencí.


Výrobky
Strategickým výrobním sortimentem jsou jednoúčelové stroje a zařízení a subdodávky pro další strojírenskou výrobu.


Investice
Investovat budeme jen do rozvojových programů.
I nadále budeme investovat do nových technologií s cílem snižovat energetickou náročnost výroby.
Investice budou směřovat k zajištění kapacitní rovnováhy mezi jednotlivými procesy výroby.


Zaměstnanci
Budeme soustavně zlepšovat pracovní prostředí a snížíme počet pracovišť se ztíženým pracovním prostředím.
Pro všechny zaměstnance zajistíme vzdělávací programy s cílem systematicky zvyšovat kvalifikaci s důrazem na multifunkčnost.


Ekologie
Snížíme spotřebu tuhých paliv a produkci emisí (S02 a C02).

 

MetalPlast Lipník n. B. a.s. provozovna Strojírna STELON Břidličná Česká republika