Strojírna STELON Břidličná s.r.o.

Řízení kvality

VýrobaPřed expedicí...

Klíčem k vysoké kvalitě našich dodávek je vícestupňový řízený proces provádění kontrolních operací na úrovni vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.

Kontrolu provádí zkušený a vyškolený personál. Zvláštní důraz je kladen na důslednou samokontrolu při provádění jednotlivých výrobních operací..

V oblasti svařování je zajištěno provádění kontrol a NDT zkoušení certifikovanými pracovníky dle ČSN EN 473 st.2 (VT, PT) .

Před expedicí jsou naše výrobky proměřeny na 3D měřícím stroji Wenzel RA 2021 s měřícím prostorem 2000X3000X2500mm.

V operačním systému měřícího centra Metrosoft CM3.41 je možné
vydat měřící protokol dle požadavků zákazníka.

 

MetalPlast Lipník n. B. a.s. provozovna Strojírna STELON Břidličná Česká republika